پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمسکوت میکنم به احترام همه حرف هایی که در دلم مرد..........

http://www.uplooder.net/img/image/7/ba5f9e8ce6dd66c572f064dc81395149/bsxm7r8l0fd3dnt34t6y.jpg

 

عاشقی یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت . . .

شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی همون اس ام اسای تکراری رو میخونی !

 

جمعه سوم مرداد 1393 15:19 |- باران -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

بـه چـشـمـهـایـت بگــو . . .
نـگـاهـم نـڪـنـنـد ...
بـگـو وقـتـے خـیـره ات مـے شـوم
سرشـاטּ بـه ڪـار خـودشـاטּ بـاشـد . . . !
نـه ڪـه فـڪـر ڪـنـے خـجـالـت مـے ڪـشـم هـا . . .
نـه !
حـواسـم نـیـسـت . . . عـاشـقـت مـی شـوم...!!!

 

http://www.uplooder.net/img/image/91/82878316ac40ad6f94dfa5ea8ebfafc3/girl9.jpg

 

 

 

 

+++کاش میدونستی وقتی سرت را روی شانه ام میگذاری این منم که احساس امنیت و آرامش میکنم.....«نه تو....

 

پنجشنبه دوم مرداد 1393 15:7 |- باران -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

بگذار کمی تمام زندگیت باشم !
فقط کمی.

دوشنبه سی ام تیر 1393 21:6 |- باران -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
معنای خوشبختی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه، دوستت دارد.          

پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 17:38 |- باران -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
خدااااااااااااااااااااااا...

برام خوب بنویس................

خیلی چیزا میخوام...............................

باشه خدا جونم؟؟؟؟...........................................

 

++خیلی دعام کنید....++

پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 17:29 |- باران -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
..................

 

 

 


ادامهـ مطلبـ
پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 17:20 |- باران -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
بــکش بــیرون خــاطــراتــت رو از تــوی آهــنگهای مــحبوبــم

مــیخواهم با اعــصاب راحــت گوشــشان کــنم . . .

چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 12:2 |- باران -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
ایـن روزهـآ 
خـیـلی چـیـزهـآ دَسـت مــَن نـیـسـت
مـَثــلا / دسـتـانــت /...

چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 11:41 |- باران -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
••● ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ●••

  ••● ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ...●••

  ••● ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ...●••

  ••● ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ●••

  ••● ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ●••

  ••● ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ ●••

  ••● ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ●••

  ••● ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ... ●••

  •● ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ ●••

  ••● ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ ●••

  ••● ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ ●••

  ••● ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ●••

  ••● ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ، ●••

  ••● ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ . . ●••

••● ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ●••

  ••●  ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ... ●••

  ••● ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه ●••

  ••● ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ . . ●••

  ••● ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ ●••

  ••● ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ●••

  ••● ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽ ﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ●••

••● ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ●••

••● ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی...●••

 

 

 

 

 

سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 10:15 |- باران -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

عـاشـقـانـه هـای مـرا بـا او تـکـرار نـکـن . . .

" اگـر عـاشـقـت بـاشـد "

عـاشـقـانـه اي بـرايـت مـي‌سـازد

کـه 'مـن' جـا انـداخـتـه ام . . !

اشک|گریه|عشق

پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 21:24 |- باران -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
Aytem.ir